Privacy verklaring

Op het moment dat je lid wordt van onze FIT-Together Studio, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. In deze verklaring leggen wij je uit wat we van je nodig hebben en hoe daarmee omgaan.

FIT-Together vindt privacy belangrijk en is dus zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van haar leden. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. FIT-Together leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

FIT-Together is gevestigd aan de Terminalweg 39B in Amersfoort, Nederland. KVK nummer: 74838020

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Email
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Informatie rondom je bezoek aan onze club
 • Informatie omtrent je fysieke gesteldheid (noodzakelijke info)
 • Transactiegegevens uit aanschaf uit de webshop
 • IP-adressen besturingssysteem en type browser en tijdsstempel

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

 • Het aanmaken van contracten/abonnementen;
 • Het opstellen, versturen en opstellen van facturen;
 • Het verstrekken van informatie;
 • Verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de mobiele app of e-mail;
 • Het eventueel verstrekken van informatie met betrekking tot nieuwe producten en diensten;
 • Om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen die voortkomen uit abonnementen die we met jou hebben afgesloten, evenals voor facturering en levering
 • Promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit FIT-Together. Bijvoorbeeld om je via onze website, een email bericht, een nieuwsbrief of via social media te informeren over FIT-Together Personal Training.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken. Nadat je jouw abonnement hebt opgezegd, worden je gegevens maximaal 6 maanden bewaard.

Verwerkt FIT-Together ook bijzondere persoonsgegevens?
FIT-Together verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
FIT-Together Personal Training Studio verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Zoals bijvoorbeeld met Virtuagym voor het ledenbestand, administratie en facturatie.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
FIT-Together zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging, het afschermen van iedere desktop met gebruikersnaam en wachtwoord en autorisatiemanagement zodat jouw gegevens niet voor alle medewerkers van FIT-Together zijn in te zien. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Foto’s & video-opnames
Bij FIT-Together maken wij regelmatig foto- en video-opnames van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s en video’s worden gebruikt om te plaatsen als content voor onze social media, website of print. Mocht je op een foto of video staan en dit niet willen, dan zullen wij jouw foto en/of video altijd op verzoek z.s.m. verwijderen.

Nieuwsbrief
Wij versturen maandelijks via de e-mail onze nieuwsbrief naar alle leden van FIT-Together, om jullie te informeren en op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen rondom FIT-Together. Wil je onze nieuwsbrief liever niet ontvangen, meld je dan af door middel van een reply op de nieuwsbrief of gebruik te maken van de afmeldingslink onderaan in de nieuwsbrief. Vermeld in het reply bericht ‘afmelden nieuwsbrief’.

Gegevens van websitebezoekers
Van bezoekers van onze website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina invult, zoals jouw e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een manier om een website gebruiker te herkennen aan de hand van een bestandje dat op het gebruikte apparaat geplaatst wordt.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • Voor het functioneren van de site, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat je kunt inloggen op je persoonlijke account
 • Voor het analyseren van het website gebruik, voorbeeld hoeveel bezoekers er op onze site komen en hoe zij onze site gebruiken;
 • Om je te herkennen als je terugkeert naar onze site, zodat we de inhoud van onze site zoveel mogelijk kunnen personaliseren;
 • Om bij te houden dat je op onze site bent geweest, welke pagina’s je hebt bezocht en op welke links je hebt geklikt.

Als je het gebruik van cookies op onze of een andere site wilt beperken of deze wilt verwijderen, kun je dit aanpassen in je browser-instellingen. De Help-functie van je browser geeft hierover meer informatie. Je kunt ook meer informatie vinden door op internet te zoeken naar ‘cookies verwijderen’.

Analyses en Marktonderzoek
Jouw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de diensten van FIT-Together verbeteren. Ook kunnen we je vragen of je mee wilt doen aan een vrijblijvend klant-of marktonderzoek om zo onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Jij beslist zelf of je hieraan mee wilt doen door toestemming te geven of niet.

Rapportage
FIT-Together verwerkt gegevens van leden voor het doen van statistische analyses en het maken van managementrapportages. Op basis van die analyses en rapportages worden beslissingen gemaakt, producten en diensten geëvalueerd en wordt gekeken of campagnes effectief zijn. Gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen bevat zoals gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Uw privacy rechten
Je hebt altijd recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren. Als deze gegevens onjuist mochten zijn kun je ons helpen deze te corrigeren. Ook heb je het recht ons te vragen je persoonsgegevens te verwijderen of om je persoonsgegevens op een gegevensdrager aan je ter beschikking te stellen. Verzoeken daartoe worden altijd gehonoreerd. Je kunt genoemde rechten uitoefenen door een email te sturen naar: info@fit-together.nl. FIT-Together zal je hierover altijd binnen 7 werkdagen informeren.

Aanpassingen
Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring, kun je contact met ons opnemen, via info@fit-together.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 september 2019.